Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

      Co to jest?
Regulamin Organizacyjny KCSiR.


Regulamin KCSiR w formacie pdf: Regulamin Organizacyjny KCSiRREGULAMIN ORGANIZACYJNY KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Regulamin organizacyjny Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie, zwany dalej regulaminem, określa:
1. Strukturę wewnętrzną Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji
2. Zasady organizacji i porządku pracy
3. Zakresy czynności stanowisk pracy
4. Postanowienia końcowe.
ROZDZIAŁ II
STRUKTURA WEWNĘTRZNA


§1

W skład Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji wchodzą:
1. stadion z kompleksem sportowym przy ul. Sportowej 6 w Kwidzynie
2. pływalnia przy ul. Słowackiego 19 w Kwidzynie
3. hala widowiskowo - sportowa wraz z przyległym kompleksem boisk przy ul. Mickiewicza 56 B w Kwidzynie
4.hala sportowa przy ul. Żeromskiego 80 w Kwidzynie
5. sala sportowa przy ul. 11 Listopada w Kwidzynie
6. boiska sportowe (dwa korty tenisowe, boisko do koszykówki, tor do gry w bocce) przy ul. K. K. Baczyńskiego
7. boiska sportowe (boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej) przy ul Kazimierza Wielkiego w Kwidzynie
8. boiska sportowe (boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej, tor do gry w bocce)
przy ul Żeromskiego 80 w Kwidzynie. 9. boiska sportowe (boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki) na osiedlu Bajkowym w Kwidzynie
10. boisko sportowe asfaltowe wielofunkcyjne przy ul. Granicznej w Kwidzynie
11. boiska sportowe (boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki ) przy ul Reymonta -
Broniewskiego w Kwidzynie 12. strzelnica sportowa w Kwidzynie - Miłosna
13. miejskie place zabaw:
-ul. Sokola
-ul. Chłodna
-ul. Słowackiego
-ul. 15 Sierpnia
-ul. Młynarska
-ul. Tęczowa
-ul. Kościuszki
-ul. Chopina
-ul. Bolka i Lolka
-ul. Warszawska
-ul. Graniczna
-ul. Odrowskiego
-ul. Warszawska
-ul. Baczyńskiego
-ul. Baczyńskiego - tereny nad Liwą
-ul. Spokojna
-ul. Hallera
-ul. Sportowa
14. miejskie skate parki
-ul. 11 Listopada
-ul. Bolka i Lolka
-ul.Sportowa
ROZDZIAŁ III
ZASADY ORGANIZACJI I PORZĄDKU PRACY


§3

1. Na czele Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji stoi Dyrektor, który kieruje praca KCSiR,
reprezentuje tę instytucje na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kwidzyn. Stanowisko to jest obsadzane w drodze konkursu.
3. dyrektora KCSiR w czasie jego nieobecności w pracy zastępuje osoba wyznaczona
ZARZĄDZENIEM WEWNĘTRZNYM DYREKTORA KCSiR.
4. Porządek organizacyjny w KCSiR określają ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE DYREKTORA KCSiR.
5. Porządek pracy w KCSiR określa REGULAMIN PRACY DLA KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU i REKREACJI.
§4

1. Pracowników KCSiR zatrudnia i zwalania Dyrektor KCSiR
2. W KCSiR zatrudnia się pracowników zgodnie ze SCHEMATEM ORGANIZACYJNYM KCSiR wynikającym ze STATUTU.
§5

1. Dyrektor i pracownicy KCSiR powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.
2. Wykaz stanowisk pracy w KCSiR:
a) dyrektor KCSiR
b) główna księgowa
c) kierownicy poszczególnych obiektów sportowych
d) specjalista rekreacji ruchowej
e) pracownicy administracji
f) pracownicy obsługi poszczególnych obiektów.
ROZDZIAŁ IV
ZAKRES CZYNNOŚCI STANOWISK PRACY


§6

Poszczególne stanowiska pracy w KCSiR posiadają indywidualne zakresy czynności i wskazane zależności służbowe.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§7

Regulamin organizacyjny Kwidzyńskiego Centrum Sportu i rekreacji jest zatwierdzany przez Burmistrza Kwidzyna.
§8

Burmistrz Miasta Kwidzyna jest przełożonym Dyrektora KCSiR.
§9

Zmiany niniejszego regulaminu są zatwierdzane przez Burmistrza Kwidzyna.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4182
Wprowadzony przez: Janusz Świder
Data opublikowania: 2009-12-25 12:47:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-09-29 08:33:09 Janusz Świder
2010-09-29 08:12:34 Janusz Świder
2010-09-29 08:05:22 Janusz Świder
2010-09-28 10:27:11 Janusz Świder
2010-09-28 10:26:53 Janusz Świder
2010-09-28 10:25:55 Janusz Świder
2009-12-25 12:50:50 Janusz Świder Publikacja artykułu